LZV

Volgens EU – richtlijnen staat het lidstaten vrij om langere voertuigcombinaties dan normaal toe te staan op hun wegennet. Het Nederlandse Ministerie van Verkeer- en Waterstaat is na een onderzoek akkoord gegaan om langere / zwaardere vrachtauto’s (LZV), ook wel Eco-combi genoemd, toe te staan op de weg.

Wat is een LZV?

Een LZV is een vrachtauto combinatie bestaande uit:

 • trekker + oplegger + middenas aanhangwagen
 • trekker + oplegger + oplegger
 • vrachtauto + (lange) aanhangwagen
 • vrachtauto + dolly + oplegger
 • vrachtauto + middenas aanhangwagen + middenas aanhangwagen
 • vrachtauto + oplegger

De toegestane lengte is 25,25 meter en de toegestane maximum massa is 60.000 kg.

Voor dit Lange en Zware voertuig bestaat een speciale opleiding ‘Chauffeur LZV’. Deze opleiding kan worden gevolgd met een voertuig van onze verkeersschool of met een eigen voertuig. Wanneer u uw eigen voertuig gebruikt, dient u te beschikken over de juiste ontheffingen en vergunningen. Uiteraard voldoet ons eigen voertuig ook aan alle gestelde eisen.

Waarmee dient u rekening te houden bij gebruik van uw eigen LZV?

 • Het voertuig is 2 dagen niet inzetbaar voor andere werkzaamheden
 • Het voertuig moet minimaal 38.000 kg wegen. Indien de toegestane massa van het voertuig minder is, moet deze voor minimaal 50% van het laadvermogen zijn beladen.
 • U dient zelf, naast de nodige ontheffingen voor het rijden met een LZV, een opleidingsontheffing aan te vragen om op het examentraject te mogen oefenen en examens te doen.

Indien het bovenstaande niet in orde is gemaakt, kan er GEEN examen worden afgenomen.

Voor wie is het certificaat verplicht?

Voor alle chauffeurs die met een LZV willen gaan rijden. Zij moeten naast het rijbewijs en de vakbekwaamheid beschikken over een certificaat LZV. Deze is enkel te verkrijgen door een examen af te leggen bij het CBR.

Het certificaat blijft onbeperkt geldig.

Hoe gaat de opleiding in zijn werk?

 • De opleiding wordt uiteraard verzorgd door bevoegde, gecertificeerde en ervaren instructeur.
 • Op andere wegen buiten de autosnelwegen mag niet worden gereden, tenzij er een ontheffing aanwezig is. Deze opleidingsontheffing is voor ons voertuig standaard aanwezig.
 • Wij hebben opleidingsontheffingen voor zowel Apeldoorn en Enschede.
 • Een les bestaat minimaal uit twee lesuren.
 • In overleg wordt het examen aangevraagd en gepland.
 • Voor het theoretische deel van de opleiding ontvangt u een naslagwerk.

Examen

Het examen voor de LZV bestaat uit 2 onderdelen: Een theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte, hierin zijn ook de bijzondere verrichtingen opgenomen.
Voor aanvang van het examen moet u een verklaring tekenen, waarmee u verklaart minimaal 5 jaar ervaring te hebben met een CE voertuig en dat u in de 3 jaar voorafgaand aan deelname aan de proef, de rijbevoegdheid niet is ontzegd, of het rijbewijs ongeldig is verklaard of ingevorderd, wegens een overtreding of misdrijf.

De combinatie hoeft niet aan- of afgekoppeld te worden.

In totaal neemt het examen (theorie en praktijk) 145 minuten in beslag.